Webinar z prof. Jaume Riberą

Data wydarzenia
20.10.2021
-

Webinar z prof. Jaume Riberą Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej w ramach projektu SORTECH, która odbędzie się 20 października 2021 o godzinie 17:00. Prelegentem webinaru będzie profesor zarządzania operacyjnego w IESE Business School - prof. Jaume Ribera. Tematem przewodnim prezentacji będzie: "Operational considerations in the design of an Emergency Department".Jaume Ribera jest profesorem zarządzania operacyjnego w IESE Business School. Posiada tytuł magistra i doktora w dziedzinie inżynierii przemysłowej i systemowej, uzyskany na University of Florida oraz tytuł doktora inżyniera w dziedzinie inżynierii przemysłowej, uzyskany na Politechnice Katalońskiej. Prof. Ribera pełnił funkcję prodziekana wydziału IESE Business School w latach 1993-2001. Jest jednym z założycieli i byłym prezesem European Operations Management Association, a wcześniej był sekretarzem U.S. Operations Management Association. Był w zarządzie EIASM (European Institute of Advanced Management Studies), a od 2019 roku zasiada w Radzie Nadzorczej EIT Health.  Prof. Ribera prowadzi działalność doradczą w zakresie zarządzania operacjami, zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania projektami. Posiada bogate doświadczenie w pracy z prywatnymi i publicznymi firmami z różnych sektorów (tekstylnego, farmaceutycznego, motoryzacyjnego, komponentów elektrycznych itp.) Uczestniczył również jako konsultant i kierownik projektu w projektach zarządzania sektorem zdrowia w Hiszpanii, Unii Europejskiej, Europie Środkowej i Wschodniej oraz Ameryce Południowej, finansowanych ze środków prywatnych, publicznych, unijnych i Banku Światowego. Był prezesem zarządu Caixa Terrassa, Unnim Caixa i Unnim Banc, a obecnie przewodniczy fundacji charytatywnej, która wyrosła z tych instytucji.Aby wziąć udział w webinarze, prosimy zarejestrować się poprzez formularz: [LINK]Program konferencji: 17:00-17:05 Rozpoczęcie konferencji17:05-17:50 Prezentacja prof. Jaume Ribery17:50- 18:35 Dyskusja prelegenta z ekspertami z Polski18:35-19:05 Q&A19:05- Zakończenie Webinar odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM. Będzie prowadzony w języku angielskim. Dla uczestników spotkania możliwe będzie skorzystanie z tłumaczenia symultanicznego. Opis webinaru:Problemy dotyczące funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych (ED) nie są niczym nowym, ale uwagę opinii publicznej zwrócono na nie dopiero w czasie pandemii.  Wiązało się to z przepełnieniem SORów spowodowanym kolejnymi falami koronawirusa oraz koniecznością oddzielenia pacjentów z objawami zakażenia covid od pacjentów bez takich objawów.  Szpitalne oddziały ratunkowe mają kluczowe znaczenie w opiece nad pacjentami znajdującymi się w ciężkim stanie i stanowią istotny punkt przy przyjęciu do szpitala. Sprawny przepływ pacjentów na oddziale ratunkowym jest więc niezbędny, ale jednocześnie bardzo trudny do osiągnięcia. Podczas webinaru dokonany zostanie przegląd zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych zagadnień związanych z projektowaniem oddziałów ratunkowych oraz pokazane zostanie, jak znane narzędzia wykorzystujące zarządzanie operacyjne mogą w tym projektowaniu pomóc. Opisana zostanie kompletna podróż pacjenta na oddziale ratunkowym, a sam oddział ratunkowy umiejscowiony zostanie w perspektywie całego systemu opieki zdrowotnej. Pomoże to dostrzec, że niektóre z problemów, z jakimi borykają się Szpitalne Oddziały Ratunkowe, wynikają tak naprawdę z nieprawidłowości istniejących w innych częściach systemu opieki zdrowotnej. W związku z tym powinny być one rozwiązywane w bardziej efektywny sposób poprzez identyfikację i usunięcie ich pierwotnej przyczyny.Projekt SORTECHWebinar odbywa się w ramach projektu "Opracowanie nowoczesnego modelu zarządzania pacjentem w stanie zagrożenia życia w oparciu o samouczącą się algorytmizację procesów decyzyjnych i analizę danych z procesów terapeutycznych", współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 10/2019. Jego efektem będzie najnowocześniejszy w Polsce Szpitalny Oddział Ratunkowy, który będzie się mieścić w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

World-Class Universities Alumni Event 2024

Mamy przyjemność ogłosić datę kolejnego spotkania Absolwentów, które tym razem odbędzie się w jednym z najpiękniejszych miesięcy - w maju!

Spotkanie opłatkowe dla Absolwentów

Queen Hedvig Academy tradycyjnie, jak co roku, organizuje dla Absolwentów Spotkanie opłatkowe.

PwC Partnerem World-Class Universities Alumni Event

PwC partnerem World-Class Universities Alumni Event 2023.

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych programach i wydarzeniach