Webinar z prof. Jaume Riberą

Data wydarzenia
20.10.2021
-

Webinar z prof. Jaume Riberą

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej w ramach projektu SORTECH, która odbędzie się 20 października 2021 o godzinie 17:00. Prelegentem webinaru będzie profesor zarządzania operacyjnego w IESE Business School - prof. Jaume Ribera. Tematem przewodnim prezentacji będzie: "Operational considerations in the design of an Emergency Department". Jaume Ribera jest profesorem zarządzania operacyjnego w IESE Business School. Posiada tytuł magistra i doktora w dziedzinie inżynierii przemysłowej i systemowej, uzyskany na University of Florida oraz tytuł doktora inżyniera w dziedzinie inżynierii przemysłowej, uzyskany na Politechnice Katalońskiej. Prof. Ribera pełnił funkcję prodziekana wydziału IESE Business School w latach 1993-2001. Jest jednym z założycieli i byłym prezesem European Operations Management Association, a wcześniej był sekretarzem U.S. Operations Management Association. Był w zarządzie EIASM (European Institute of Advanced Management Studies), a od 2019 roku zasiada w Radzie Nadzorczej EIT Health.  Prof. Ribera prowadzi działalność doradczą w zakresie zarządzania operacjami, zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania projektami. Posiada bogate doświadczenie w pracy z prywatnymi i publicznymi firmami z różnych sektorów (tekstylnego, farmaceutycznego, motoryzacyjnego, komponentów elektrycznych itp.). Uczestniczył również jako konsultant i kierownik projektu w projektach zarządzania sektorem zdrowia w Hiszpanii, Unii Europejskiej, Europie Środkowej i Wschodniej oraz Ameryce Południowej, finansowanych ze środków prywatnych, publicznych, unijnych i Banku Światowego. Był prezesem zarządu Caixa Terrassa, Unnim Caixa i Unnim Banc, a obecnie przewodniczy fundacji charytatywnej, która wyrosła z tych instytucji.

Program konferencji:

17:00-17:05 Rozpoczęcie konferencji

17:05-17:50 Prezentacja prof. Jaume Ribery

17:50- 18:35 Dyskusja prelegenta z ekspertami z Polski

18:35-19:05 Q&A

19:05- Zakończenie

Webinar odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM. Będzie prowadzony w języku angielskim. Dla uczestników spotkania możliwe będzie skorzystanie z tłumaczenia symultanicznego.

Opis webinaru: Problemy dotyczące funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych (ED) nie są niczym nowym, ale uwagę opinii publicznej zwrócono na nie dopiero w czasie pandemii.  Wiązało się to z przepełnieniem SORów spowodowanym kolejnymi falami koronawirusa oraz koniecznością oddzielenia pacjentów z objawami zakażenia covid od pacjentów bez takich objawów. Szpitalne oddziały ratunkowe mają kluczowe znaczenie w opiece nad pacjentami znajdującymi się w ciężkim stanie i stanowią istotny punkt przy przyjęciu do szpitala. Sprawny przepływ pacjentów na oddziale ratunkowym jest więc niezbędny, ale jednocześnie bardzo trudny do osiągnięcia. Podczas webinaru dokonany zostanie przegląd zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych zagadnień związanych z projektowaniem oddziałów ratunkowych oraz pokazane zostanie, jak znane narzędzia wykorzystujące zarządzanie operacyjne mogą w tym projektowaniu pomóc. Opisana zostanie kompletna podróż pacjenta na oddziale ratunkowym, a sam oddział ratunkowy umiejscowiony zostanie w perspektywie całego systemu opieki zdrowotnej. Pomoże to dostrzec, że niektóre z problemów, z jakimi borykają się Szpitalne Oddziały Ratunkowe, wynikają tak naprawdę z nieprawidłowości istniejących w innych częściach systemu opieki zdrowotnej. W związku z tym powinny być one rozwiązywane w bardziej efektywny sposób poprzez identyfikację i usunięcie ich pierwotnej przyczyny.

Webinar odbywa się w ramach projektu "Opracowanie nowoczesnego modelu zarządzania pacjentem w stanie zagrożenia życia w oparciu o samouczącą się algorytmizację procesów decyzyjnych i analizę danych z procesów terapeutycznych", współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 10/2019. Jego efektem będzie najnowocześniejszy w Polsce Szpitalny Oddział Ratunkowy, który będzie się mieścić w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

World-Class Universities Alumni Event 2024

Mamy przyjemność ogłosić datę kolejnego spotkania Absolwentów, które odbędzie się, tak jak w ubiegłym roku, również w październiku.

Europejski Kongres Gospodarczy

Queen Hedvig Academy ponownie została Partnerem Instytucjonalnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych programach i wydarzeniach

Heading

Data wydarzenia
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3

Unordered list

  • Item A
  • Item B
  • Item C

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript

No items found.

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych programach i wydarzeniach