Webinar z prof. Jamesem Barlow

Data wydarzenia
17.11.2021
-

Webinar z prof. Jamesem Barlow

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej w ramach projektu SORTECH, która odbędzie się 17 listopada 2021 o godzinie 17:00. Prelegentem webinaru będzie profesor zarządzania technologiami i innowacjami - prof. James Barlow. Tematem przewodnim prezentacji będzie: “Innovating for value in healthcare”.

James Barlow jest profesorem zarządzania technologiami i innowacjami (opieka zdrowotna) w Imperial College Business School oraz Centre for Health Economics and Policy Innovation. Jest również profesorem wizytującym Carl Bennet Visiting Professor na Uniwersytecie Halmstad (Centrum Innowacji, Przedsiębiorczości i Uczenia się) w Szwecji oraz profesorem honorowym na University College London (Bartlett Real Estate Institute). Prof. Barlow od 25 lat zajmuje się zagadnieniami innowacji w służbie zdrowia oraz innowacjami w sektorach środowiska budowlanego. Szczególnie interesują go wyzwania, przed jakimi stoją firmy i organizacje opieki zdrowotnej, aby ich innowacje stały się częścią codziennej praktyki, a także polityka i inne mechanizmy, które to ułatwiają. Prowadził wiele projektów badawczych w Wielkiej Brytanii i za granicą. Doradza i konsultuje dla rządu, służby zdrowia oraz firm z sektora technologii medycznych i budownictwa. Prof. Barlow jest zastępcą dyrektora ds. badań w Imperial College Health Partners oraz członkiem zespołu zarządzającego NIHR NIHR Policy Innovation and Evaluation Research Unit. Zasiada również w kilku radach doradczych, w tym AGE-WELL Canada, Deloitte Healthcare Innovation Observatory oraz International Academy for Design and Health. Jest autorem wielu publikacji w wiodących czasopismach, a jego najnowsza książka to Managing Innovation in Healthcare.

Program konferencji:

17:00-17:05 Rozpoczęcie konferencji

17:05-17:50 “Innovating for value in healthcare” prof. Jamesa Barlow

17:50- 18:35 Dyskusja prelegenta z ekspertami z Polski

18:35-19:05 Q&A

19:05- Zakończenie

Webinar odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM. Będzie prowadzony w języku angielskim. Dla uczestników spotkania możliwe będzie skorzystanie z tłumaczenia symultanicznego.

Opis webinaru: Delivering health systems innovation. Why we need to embrace complexity. Opieka zdrowotna na całym świecie przechodzi okres gwałtownych zmian. Podczas gdy uwaga jest ze zrozumiałych względów skupiona na pandemii wirusa Covid-19, systemy opieki zdrowotnej stoją w obliczu presji związanej z rosnącym obciążeniem chorobami niezakaźnymi i starzeniem się społeczeństw. Koszty wzrastają. Brakuje wyszkolonego personelu. Potrzebne są nowe modele opieki zdrowotnej, wspierane przez innowacje technologiczne i organizacyjne. Jednak bycie "innowacyjnym" - tworzenie i wdrażanie potrzebnych innowacji - stanowi wyzwanie dla rządów, organizacji opieki zdrowotnej oraz branż dostarczających technologie dla opieki zdrowotnej. Jednym z powodów jest sama złożoność systemów opieki zdrowotnej. Zazwyczaj obejmują one wiele organizacji, przepisów, kultur, przepływów finansowych i zasobów, często zmierzających w różnych kierunkach. Jak w tym kontekście możemy wprowadzać innowacje? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zrozumieć naturę innowacji w opiece zdrowotnej - sposób, w jaki innowacje technologiczne, organizacyjne i procesowe są często ze sobą powiązane - oraz dlaczego ważne jest bardziej "całościowe" podejście. Podczas sesji przeanalizowane zostaną te zagadnienia na przykładzie projektu wprowadzenia zdalnej opieki dla osób starszych oraz innowacyjnego programu zmiany całego systemu w celu rozwiązania problemu opóźnień w niezaplanowanych wizytach lekarskich.

Webinar odbywa się w ramach projektu "Opracowanie nowoczesnego modelu zarządzania pacjentem w stanie zagrożenia życia w oparciu o samouczącą się algorytmizację procesów decyzyjnych i analizę danych z procesów terapeutycznych", współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 10/2019. Jego efektem będzie najnowocześniejszy w Polsce Szpitalny Oddział Ratunkowy, który będzie się mieścić w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

World-Class Universities Alumni Event 2024

Mamy przyjemność ogłosić datę kolejnego spotkania Absolwentów, które odbędzie się, tak jak w ubiegłym roku, również w październiku.

Rynek pracy wielu pokoleń

Jak się na nim sprawnie poruszać z perspektywy pracodawcy i pracownika?

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych programach i wydarzeniach