Webinar z prof. Gregorym Katz

Data wydarzenia
16.5.2022
-

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej w ramach projektu SORTECH, która odbędzie się  16 maja o godzinie 17:00. Prelegentem webinaru będzie prof. Gregoty Katz. Tematem przewodnim prezentacji będzie: „High Value Health Care“.Prof. Gregory Katz prowadzi Katedrę Innowacji i Wartości w Ochronie Zdrowia w Szkole Medycznej Université Paris Cité. Jest dyrektorem akademickim programu Value-Based Health Care Graduate Program i członkiem Francuskiej Akademii Chirurgii, a także prezesem PromTime, firmy zajmującej się badaniami danych zdrowotnych, specjalizującej się w opiece zdrowotnej opartej na wartości, działającej na zlecenie francuskiego Ministerstwa Zdrowia w celu zachęcania lekarzy do korzystania z opieki o wysokiej wartości. W 2020 r. opublikował raport UE zatytułowany Implementing Value-Based Health Care in Europe: Handbook for Pioneers (EIT Health, 2020).

Program konferencji:

17:00-17:05 Rozpoczęcie konferencji

17:05-17:50 „High Value Health Care” prof. Gregory Katz

17:50- 18:35 Dyskusja prelegenta z ekspertami z Polski

18:35-19:05 Q&A

19:05- Zakończenie

Webinar odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM. Będzie prowadzony w języku angielskim. Dla uczestników spotkania możliwe będzie skorzystanie z tłumaczenia symultanicznego.

Opis webinaru: Obecnie w Europie liderzy kliniczni i świadczeniodawcy decydują się na podjęcie odważnych działań w celu mierzenia, porównywania i poprawiania swoich wyników. Ta dynamika jest budowana oddolnie, poprzez inicjatywy przedsiębiorców. Dzięki narzędziu Matryca Wdrażania, sesja ta zapewnia ustrukturyzowany plan działania, który pozwali ukierunkować wysiłki i zasoby na transformację. Punkt zwrotny następuje w momencie, gdy jakość opieki zdrowotnej przechodzi od mierzenia wyłącznie procesów do mierzenia wyników, które mają znaczenie dla pacjentów. Mierzenie wyników badań pacjentów (Patient-Reported Outcome Measures - PROMs) jest niewątpliwie kamieniem węgielnym tej transformacji, ponieważ pozwala skupić zespoły wokół tego, co pacjenci uważają za ważne i zmobilizować siły wewnętrzne do napędzania zmian organizacyjnych. Wyniki pacjentów mają potencjał, aby wprowadzić uniwersalny język, którym interesariusze mogą się posługiwać, aby ocenić sukces opieki zdrowotnej. Ponieważ wyniki opieki różnią się znacznie w zależności od podejścia terapeutycznego i świadczeniodawcy, wskaźniki wyników umożliwiają wykrycie niewłaściwych metod leczenia i ograniczenie niepotrzebnej opieki. W miarę zwiększania się liczby świadczeń, skupienie się na wartościach zapobiega wypaleniu zawodowemu lekarzy i pozwala im odzyskać inspirację do pracy. VBHC jest wciąż w powijakach, a skuteczne wdrożenie programów pomiaru wyników wymaga czasu. Biorąc pod uwagę dzisiejszą hiperfragmentaryzację opieki, jedynym sposobem na pokonanie barier jest wzmocnienie pozycji zespołów klinicznych, uczynienie ich odpowiedzialnymi za wyniki pacjentów i zachęcenie ich do przeprowadzenia tej zmiany kulturowej. Webinar odbywa się w ramach projektu "Opracowanie nowoczesnego modelu zarządzania pacjentem w stanie zagrożenia życia w oparciu o samouczącą się algorytmizację procesów decyzyjnych i analizę danych z procesów terapeutycznych", współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 10/2019. Jego efektem będzie najnowocześniejszy w Polsce Szpitalny Oddział Ratunkowy, który będzie się mieścić w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

World-Class Universities Alumni Event 2024

Mamy przyjemność ogłosić datę kolejnego spotkania Absolwentów, które odbędzie się, tak jak w ubiegłym roku, również w październiku.

Europejski Kongres Gospodarczy

Queen Hedvig Academy ponownie została Partnerem Instytucjonalnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych programach i wydarzeniach

Heading

Data wydarzenia
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3

Unordered list

  • Item A
  • Item B
  • Item C

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript

No items found.

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych programach i wydarzeniach