Webinar z prof. Franco Sassi

Data wydarzenia
16.3.2022
-

Webinar z prof. Franco Sassi

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej w ramach projektu SORTECH, która odbędzie się  16 marca o godzinie 17:00. Prelegentem webinaru będzie prof. Franco Sassi. Tematem przewodnim prezentacji będzie: „Financial sustainability of health systems". Profesor Franco Sassi ukończył studia ekonomiczne i doktoranckie w dziedzinie ekonomii zdrowia na Uniwersytecie Londyńskim w 2000 roku. Profesor jest kierownikiem Katedry Międzynarodowej Polityki Zdrowotnej i Ekonomii oraz dyrektorem Centrum Ekonomii Zdrowia i Innowacji Politycznych w Imperial College Business School. Wcześniej był starszym wykładowcą polityki zdrowotnej w London School of Economics and Political Science (LSE), a także zajmował stanowiska adiunkta i wizytatora na wielu uniwersytetach w USA, w tym na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco i Uniwersytecie Duke'a, a także na Uniwersytecie Montrealskim w Kanadzie i na Uniwersytecie Katolickim w Rzymie. Badania profesora Sassi koncentrują się na analizie ekonomicznej usług zdrowotnych, ekonomice zapobiegania chorobom przewlekłym oraz pomiarze nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej. Jest głównym badaczem i koordynatorem projektu finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020, Science & Technology in childhood Obesity Policy (STOP). Profesor Sassi jest głównym autorem książki Obesity and the Economics of Prevention: Fit not Fat (OECD i Edward Elgar, 2010), redaktorem i autorem książki Tackling Harmful Use: Economics and public health policy (OECD, 2015) oraz Promoting Health, preventing disease: The economic case (OUP, 2015); oraz autorem wielu publikacji na temat ekonomii zapobiegania chorobom przewlekłym. W latach 2000-2001 był stypendystą Commonwealth Fund Harkness Fellowship in Health Care Policy.

Program konferencji:

17:00-17:05 Rozpoczęcie konferencji

17:05-17:50 “Financial sustainability of health systems” prof. Franco Sassi17:50- 18:35 Dyskusja prelegenta z ekspertami z Polski18:35-19:05 Q&A19:05- Zakończenie Webinar odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM. Będzie prowadzony w języku angielskim. Dla uczestników spotkania możliwe będzie skorzystanie z tłumaczenia symultanicznego. Opis webinaru:Z biegiem czasu kraje i ludzie wydają coraz większe sumy pieniędzy na opiekę zdrowotną. Wydatki rosły w szybszym tempie niż wzrost gospodarczy praktycznie we wszystkich krajach uprzemysłowionych, do czego przyczyniły się innowacje technologiczne, starzenie się społeczeństw, rosnący popyt na zdrowie w miarę bogacenia się krajów oraz mniej znane zjawisko, które ekonomiści nazwali "chorobą kosztów". W rezultacie wydatki na opiekę zdrowotną finansowane ze środków publicznych gwałtownie wzrosły, podczas gdy wydatki finansowane ze środków prywatnych rosły w znacznie mniejszym tempie.Uodpornienie systemów opieki zdrowotnej na te tendencje i zapewnienie im długoterminowej stabilności finansowej jest głównym wyzwaniem, przed którym stoją menedżerowie i decydenci w sektorze opieki zdrowotnej. Jedną z największych szans na skuteczne rozwiązanie problemu stabilności jest kompleksowa reforma podatkowa, w ramach której punkt ciężkości zostanie przeniesiony z działań mających na celu finansowanie stale rozwijającego się systemu opieki zdrowotnej na działania zmierzające do ograniczenia zachowań, które napędzają zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną, zwłaszcza poprzez choroby przewlekłeProjekt SORTECHWebinar odbywa się w ramach projektu "Opracowanie nowoczesnego modelu zarządzania pacjentem w stanie zagrożenia życia w oparciu o samouczącą się algorytmizację procesów decyzyjnych i analizę danych z procesów terapeutycznych", współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 10/2019. Jego efektem będzie najnowocześniejszy w Polsce Szpitalny Oddział Ratunkowy, który będzie się mieścić w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

World-Class Universities Alumni Event 2024

Mamy przyjemność ogłosić datę kolejnego spotkania Absolwentów, które odbędzie się, tak jak w ubiegłym roku, również w październiku.

Europejski Kongres Gospodarczy

Queen Hedvig Academy ponownie została Partnerem Instytucjonalnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych programach i wydarzeniach

Heading

Data wydarzenia
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3

Unordered list

  • Item A
  • Item B
  • Item C

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript

No items found.

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych programach i wydarzeniach