Webinar z dr Marco Inzitari

Data wydarzenia
16.2.2022
-

Webinar z Marco Inzitari Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej w ramach projektu SORTECH, która odbędzie się 16 lutego o godzinie 17:00. Prelegentem webinaru będzie dr Marco Inzitari. Tematem przewodnim prezentacji będzie: " Integrated care for older adults: from the hospital to the community". Marco Inzitari, MD, PhD jest specjalistą w dziedzinie medycyny geriatrycznej oraz magistrem Przywództwa i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej. Ukończył studia i uzyskał tytuł specjalisty we Florencji we Włoszech, a podczas przygotowywania doktoratu spędził dwa lata jako stypendysta naukowy na Uniwersytecie w Pittsburghu, PA, USA.Pełni funkcję Dyrektora ds. Zintegrowanej Opieki i Badań w Parc Sanitari Pere Virgili, publicznej placówce opieki zdrowotnej świadczącej usługi pośrednie i podstawowe w Barcelonie, w Hiszpanii, oraz profesora geriatrii na Universitat Oberta de Catalunya.Jest głównym badaczem barcelońskiej grupy Research on Aging, Frailty and Care Transitions (RE-FiT) w Instytucie Badawczym Vall d'Hebrón (VHIR) oraz aktualnym przewodniczącym Katalońskiego Towarzystwa Geriatrii i Gerontologii. Współprzewodniczy grupie Special Interest Group on Intermediate Care w International Foundation of Integrated Care (IFIC) i służył jako ekspert konsultant dla różnych instytucji międzynarodowych, w tym dla rządu Kanady, IFIC czy Inter-American Development Bank.Na poziomie lokalnym jest doradcą w różnych planach zagospodarowania przestrzennego Regionu Katalonii w Hiszpanii i pełni funkcję doradcy eksperta ds. pandemii COVID-19 dla Ministra Nauki Rządu Hiszpanii.Dr Inzitari opublikował ponad 80 recenzowanych prac międzynarodowych i 3 rozdziały w międzynarodowych książkach na temat starzenia się i innowacyjnych modeli opieki nad osobami starszymi, łączących badania kliniczne, badania wdrożeniowe i innowacje. Kierował również 6 obronionymi pracami doktorskimi.Profil Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Marco-InzitariProfil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3796-0625 Aby wziąć udział w webinarze, prosimy zarejestrować się poprzez formularz: [LINK]Program konferencji: 17:00-17:05 Rozpoczęcie konferencji17:05-17:50 " Integrated care for older adults: from the hospital to the community " Marco Inzitari17:50- 18:35 Dyskusja prelegenta z ekspertami z Polski18:35-19:05 Q&A19:05- Zakończenie Webinar odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM. Będzie prowadzony w języku angielskim. Dla uczestników spotkania możliwe będzie skorzystanie z tłumaczenia symultanicznego. Opis webinaru:W trakcie wykładu dr Marco Inzitari przedstawi i omówi różne modele opieki geriatrycznej ukierunkowane na utrzymanie osoby starszej w domu tak długo, jak to możliwe.Patrząc na ewolucję zdolności funkcjonalnych i wewnętrznych, zgodnych z modelem WHO, przedstawi najpierw Kompleksowy Szpital Geriatryczny w Domu, wdrożony w Barcelonie, oraz sposób, w jaki model ten dostosował się do sytuacji pandemii COVID-19. Następnie przedstawi zintegrowany program środowiskowy mający na celu opóźnienie niepełnosprawności u osób starszych z początkową kruchością.Na koniec podsumuje główne filary, które mają na celu wyprowadzenie opieki geriatrycznej ze szpitala do społeczności lokalnej i zmianę modelu opieki zdrowotnej z obecnego, który jest reaktywny i skoncentrowany na szpitalu. Projekt SORTECHWebinar odbywa się w ramach projektu "Opracowanie nowoczesnego modelu zarządzania pacjentem w stanie zagrożenia życia w oparciu o samouczącą się algorytmizację procesów decyzyjnych i analizę danych z procesów terapeutycznych", współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 10/2019. Jego efektem będzie najnowocześniejszy w Polsce Szpitalny Oddział Ratunkowy, który będzie się mieścić w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

World-Class Universities Alumni Event 2024

Mamy przyjemność ogłosić datę kolejnego spotkania Absolwentów, które tym razem odbędzie się w jednym z najpiękniejszych miesięcy - w maju!

Spotkanie opłatkowe dla Absolwentów

Queen Hedvig Academy tradycyjnie, jak co roku, organizuje dla Absolwentów Spotkanie opłatkowe.

PwC Partnerem World-Class Universities Alumni Event

PwC partnerem World-Class Universities Alumni Event 2023.

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych programach i wydarzeniach