Webinar z dr Marco Inzitari

Data wydarzenia
16.2.2022
-

Webinar z Marco Inzitari

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej w ramach projektu SORTECH, która odbędzie się 16 lutego o godzinie 17:00. Prelegentem webinaru będzie dr Marco Inzitari. Tematem przewodnim prezentacji będzie: " Integrated care for older adults: from the hospital to the community". Marco Inzitari, MD, PhD jest specjalistą w dziedzinie medycyny geriatrycznej oraz magistrem Przywództwa i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej. Ukończył studia i uzyskał tytuł specjalisty we Florencji we Włoszech, a podczas przygotowywania doktoratu spędził dwa lata jako stypendysta naukowy na Uniwersytecie w Pittsburghu, PA, USA. Pełni funkcję Dyrektora ds. Zintegrowanej Opieki i Badań w Parc Sanitari Pere Virgili, publicznej placówce opieki zdrowotnej świadczącej usługi pośrednie i podstawowe w Barcelonie, w Hiszpanii, oraz profesora geriatrii na Universitat Oberta de Catalunya. Jest głównym badaczem barcelońskiej grupy Research on Aging, Frailty and Care Transitions (RE-FiT) w Instytucie Badawczym Vall d'Hebrón (VHIR) oraz aktualnym przewodniczącym Katalońskiego Towarzystwa Geriatrii i Gerontologii. Współprzewodniczy grupie Special Interest Group on Intermediate Care w International Foundation of Integrated Care (IFIC) i służył jako ekspert konsultant dla różnych instytucji międzynarodowych, w tym dla rządu Kanady, IFIC czy Inter-American Development Bank. Na poziomie lokalnym jest doradcą w różnych planach zagospodarowania przestrzennego Regionu Katalonii w Hiszpanii i pełni funkcję doradcy eksperta ds. pandemii COVID-19 dla Ministra Nauki Rządu Hiszpanii. Dr Inzitari opublikował ponad 80 recenzowanych prac międzynarodowych i 3 rozdziały w międzynarodowych książkach na temat starzenia się i innowacyjnych modeli opieki nad osobami starszymi, łączących badania kliniczne, badania wdrożeniowe i innowacje. Kierował również 6 obronionymi pracami doktorskimi. Profil Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Marco-InzitariProfil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3796-0625

Program konferencji:

17:00-17:05 Rozpoczęcie konferencji

17:05-17:50 " Integrated care for older adults: from the hospital to the community " Marco Inzitari

17:50- 18:35 Dyskusja prelegenta z ekspertami z Polski

18:35-19:05 Q&A

19:05- Zakończenie

Webinar odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM. Będzie prowadzony w języku angielskim. Dla uczestników spotkania możliwe będzie skorzystanie z tłumaczenia symultanicznego.

Opis webinaru: W trakcie wykładu dr Marco Inzitari przedstawi i omówi różne modele opieki geriatrycznej ukierunkowane na utrzymanie osoby starszej w domu tak długo, jak to możliwe. Patrząc na ewolucję zdolności funkcjonalnych i wewnętrznych, zgodnych z modelem WHO, przedstawi najpierw Kompleksowy Szpital Geriatryczny w Domu, wdrożony w Barcelonie, oraz sposób, w jaki model ten dostosował się do sytuacji pandemii COVID-19. Następnie przedstawi zintegrowany program środowiskowy mający na celu opóźnienie niepełnosprawności u osób starszych z początkową kruchością. Na koniec podsumuje główne filary, które mają na celu wyprowadzenie opieki geriatrycznej ze szpitala do społeczności lokalnej i zmianę modelu opieki zdrowotnej z obecnego, który jest reaktywny i skoncentrowany na szpitalu.

Webinar odbywa się w ramach projektu "Opracowanie nowoczesnego modelu zarządzania pacjentem w stanie zagrożenia życia w oparciu o samouczącą się algorytmizację procesów decyzyjnych i analizę danych z procesów terapeutycznych", współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 10/2019. Jego efektem będzie najnowocześniejszy w Polsce Szpitalny Oddział Ratunkowy, który będzie się mieścić w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

World-Class Universities Alumni Event 2024

Mamy przyjemność ogłosić datę kolejnego spotkania Absolwentów, które odbędzie się, tak jak w ubiegłym roku, również w październiku.

Europejski Kongres Gospodarczy

Queen Hedvig Academy ponownie została Partnerem Instytucjonalnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych programach i wydarzeniach

Heading

Data wydarzenia
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3

Unordered list

  • Item A
  • Item B
  • Item C

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript

No items found.

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych programach i wydarzeniach