Queen Hedvig Academy w gronie Pracodawców RP

Data wydarzenia
6.12.2023
-
6.12.2023

Miło nam poinformować, że Queen Hedvig Academy dołącza do grona organizacji, które zrzeszają Pracodawcy RP.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej:

- działają na rzecz wspólnych interesów pracodawców zrzeszonych w organizacjach członkowskich świadomych potrzeby wspólnego działania dla dobra środowiska pracodawców i przedsiębiorców

- wspierają wszelkie inicjatywy zmierzające do wzmocnienia roli polskich pracodawców oraz współpracują ze wszystkimi organizacjami pracodawców i przedsiębiorców w celu realizacji wspólnych interesów środowiska biznesu

- współdziałają z partnerami, aby osiągnąć wspólne korzyści pracodawców i pracowników wynikające z rozwoju gospodarczego, sprawiedliwe i stabilne warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo w pracy i spokój społeczny

- wywierają wpływ na władze publiczne wszystkich szczebli, aby wspólny interes społeczeństwa, przedsiębiorców i rządzących - dobro Polski - mógł być realizowany, a głos pracodawców miał znaczenie przy podejmowaniu decyzji o przyszłości naszego kraju

- kształtują oraz promują wizerunek pracodawców i przedsiębiorców jako podmiotów tworzących dochód narodowy, dających innym pracę i - poprzez rozwój swoich przedsiębiorstw - przyczyniających się do rozwoju naszego kraju.

Dziękujemy Pracodawcom RP za przyjęcie w poczet członków.

Cieszymy się z naszej właśnie rozpoczętej współpracy!

World-Class Universities Alumni Event 2024

Mamy przyjemność ogłosić datę kolejnego spotkania Absolwentów, które odbędzie się, tak jak w ubiegłym roku, również w październiku.

Rynek pracy wielu pokoleń

Jak się na nim sprawnie poruszać z perspektywy pracodawcy i pracownika?

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych programach i wydarzeniach