II edycja projektu SYNERGIA

Data wydarzenia
8.9.2021
-

Projekt Synergia wdrażany jest przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa. II edycja projektu rozpoczęła się 8 września 2021 i będzie trwała do lutego 2022. W 2022 roku obędzie się także III i IV edycja projektu. Sesje odbywające się ramach projektu pokrywają następujące tematy: zarządzanie projektami w sektorze publicznym (spójna metoda projektowa), zarządzanie strategiczne w administracji publicznej, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zespołami ludzkimi (przywództwo, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem), zarządzanie komunikacją i skuteczne negocjacje, zarządzanie wiedzą, zarządzanie przez cele, wykorzystanie IT w sektorze publicznym.

World-Class Universities Alumni Event 2024

Mamy przyjemność ogłosić datę kolejnego spotkania Absolwentów, które odbędzie się, tak jak w ubiegłym roku, również w październiku.

Europejski Kongres Gospodarczy

Queen Hedvig Academy ponownie została Partnerem Instytucjonalnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych programach i wydarzeniach

Heading

Data wydarzenia
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3

Unordered list

  • Item A
  • Item B
  • Item C

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript

No items found.

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych programach i wydarzeniach