Roland Stephen

Executive Director, SRI International, Center for Innovation Strategy and Policy

W SRI po części rozwiązujemy problemy, a po części jesteśmy indywidualistami technologicznymi. Zawsze nurkujemy głębiej i współpracujemy dalej, aby być pionierami zmieniających świat rozwiązań na rzecz bezpieczniejszej, zdrowszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.

 

Dr Roland Stephen jest dyrektorem Centrum Strategii i Badań Innowacyjnych (CISO) w SRI International. Od wielu lat zajmuje się prowadzeniem strategicznych programów naukowo-technologicznych, które mają ogromny wpływ na rozwój gospodarczy i efektywne wykorzystanie zasobów. Zarządza projektami, które wykorzystują sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe w zakresie budowania potencjału wewnętrznego największych światowych firm. Aktywnie uczestniczy w programach, które pomagają definiować przyszłe miejsca pracy pokazując jak nowoczesne technologie mogą usprawnić sposób zarządzania danymi i jak pracownicy mogą lepiej współpracować.

„SRI stara się zrozumieć, co robią ludzie i jakie informacje mogą być dla nich najcenniejsze. Pomagają nam w tym techniki uczenia maszynowego. Na podstawie obserwacji zachowań użytkowników będziemy mogli uczyć się nie tylko na ich doświadczeniach, ale także na doświadczeniach osób takich jak oni w podobnych sytuacjach”.

Dr Roland Stephen od wielu lat współpracuje z Queen Hedvig Academy, gdzie prowadzi programy dla kadry zarządzającej najwyższego szczebla. Ogromnym sukcesem była pierwsza edycja programu „Advanced Investment Program - How do they do it in Silicon Valley?", który został zrealizowany we wrześniu 2023 roku w Dolinie Krzemowej. Podczas programu Roland Stephen dzielił się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem. Program otrzymał świetne opinie od absolwentów i najwyższe oceny wśród programów skierowanych do menedżerów odpowiedzialnych za utrzymanie i rozwój wielkich firm.