Radosław Koszewski

Profesor ekonomii. Założyciel Queen Hedvig Academy.

Profesor Radosław Koszewski jest założycielem Queen Hedvig Academy. Organizuje programy i prowadzi seminaria z executive education od 1996 roku. Współpracuje z profesorami i ekspertami z wiodących światowych ośrodków akademickich takich jak IESE Business School, International Institute For Management Development (IMD), Massachusetts Institute of Technology (MIT), SRI International (Stanford Research Institute) oraz University of Oxford.

W latach 1991–1997 studiował handel zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1993–1994 studiował na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu. Po obronie pracy magisterskiej w 1997 roku został asystentem w Zakładzie Transportu Międzynarodowego i Spedycji Wydziału Ekonomicznego UG. W okresie 1997–1998 był asystentem w Chair of Marketing na Central Connecticut State University, USA.

W roku 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora, a w listopadzie 2012 roku stopień naukowy doktora habilitowanego.

Jest absolwentem IESE Business School a w latach 2006–2022 był dyrektorem IESE Executive Education Center w Polsce.

Jest autorem i współautor wielu publikacji z zakresu handlu międzynarodowego i aliansów strategicznych.

Od wielu lat związany z Politechniką Warszawską, gdzie pełni funkcję Prodziekana. Na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji, w Katedrze Prawa Gospodarczego i Polityki Ekonomicznej prowadzi seminaria doktoranckie i wykłady z ekonomii.